Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN037, 2307 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-17 Stoppdatum 2004-11-17
Mängd (ton): 7,70 Kostnad totalt: 7438
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: