Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN037, 2307 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-16 Stoppdatum 1998-09-16
Mängd (ton): 8,23 Kostnad totalt: 5261
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: