Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024037, 06VAT024037 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-22 Stoppdatum 2010-08-22
Mängd (ton): 14,09 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: