Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN040, 2310 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-24 Stoppdatum 1999-11-24
Mängd (ton): 8,54 Kostnad totalt: 5974
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: