Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN040, 2310 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-12-04 Stoppdatum 2001-12-05
Mängd (ton): 8,50 Kostnad totalt: 7541
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: