Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN040, 2310 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-24 Stoppdatum 2006-09-24
Mängd (ton): 9,22 Kostnad totalt: 10861
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: