Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN044, 2314 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-24 Stoppdatum 1999-11-24
Mängd (ton): 10,67 Kostnad totalt: 7464
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: