Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN044, 2314 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-16 Stoppdatum 2000-11-16
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 7349
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: