Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN044, 2314 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-11 Stoppdatum 2002-09-12
Mängd (ton): 11,50 Kostnad totalt: 10797
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: