Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN044, 2314 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-02 Stoppdatum 2003-10-02
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 10686
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: