Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN044, 2314 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-14 Stoppdatum 2004-11-14
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 10571
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: