Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN044, 2314 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-25 Stoppdatum 2007-09-25
Mängd (ton): 10,29 Kostnad totalt: 12657
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: