Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN044, 2314 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-24 Stoppdatum 2010-10-24
Mängd (ton): 10,06 Kostnad totalt: 14462
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: