Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN049, 2319 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-02 Stoppdatum 2003-10-02
Mängd (ton): 4,80 Kostnad totalt: 4645
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: