Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN049, 2319 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-17 Stoppdatum 2005-10-17
Mängd (ton): 5,02 Kostnad totalt: 5577
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: