Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN049, 2319 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-24 Stoppdatum 2010-10-24
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt: 7089
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: