Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN050, 2320 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-11 Stoppdatum 2002-09-11
Mängd (ton): 9,20 Kostnad totalt: 8638
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: