Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN050, 2320 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-02 Stoppdatum 2003-10-02
Mängd (ton): 10,10 Kostnad totalt: 9832
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: