Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN050, 2320 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-25 Stoppdatum 2009-10-25
Mängd (ton): 6,94 Kostnad totalt: 9715
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: