Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN050, 2320 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-16 Stoppdatum 1998-09-16
Mängd (ton): 9,78 Kostnad totalt: 6252
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: