Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN053, 2323 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-24 Stoppdatum 2009-10-24
Mängd (ton): 6,94 Kostnad totalt: 9715
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: