Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN053, 2323 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-12-14 Stoppdatum 1999-12-14
Mängd (ton): 10,67 Kostnad totalt: 7464
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: