Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN056, 2326 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-07 Stoppdatum 2005-10-07
Mängd (ton): 3,96 Kostnad totalt: 4399
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: