Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN056, 2326 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-25 Stoppdatum 2010-10-25
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5671
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: