Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN060, 2330 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-21 Stoppdatum 2010-10-21
Mängd (ton): 5,13 Kostnad totalt: 7373
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: