Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN063, 2333 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-21 Stoppdatum 2010-10-21
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 7231
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: