Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-06 Stoppdatum 1999-10-06
Mängd (ton): 34,93 Kostnad totalt: 24433
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: