Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-22 Stoppdatum 2000-11-22
Mängd (ton): 38,00 Kostnad totalt: 26247
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: