Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-19 Stoppdatum 2001-11-19
Mängd (ton): 38,00 Kostnad totalt: 32114
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: