Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-09 Stoppdatum 2002-09-09
Mängd (ton): 37,80 Kostnad totalt: 35505
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: