Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-10 Stoppdatum 2004-11-10
Mängd (ton): 38,00 Kostnad totalt: 36594
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: