Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-30 Stoppdatum 2005-10-02
Mängd (ton): 37,54 Kostnad totalt: 41706
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: