Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-17 Stoppdatum 2006-09-18
Mängd (ton): 38,02 Kostnad totalt: 44788
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: