Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-05 Stoppdatum 2008-10-06
Mängd (ton): 25,93 Kostnad totalt: 34040
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: