Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT070005, 06VAT070005 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-30 Stoppdatum 2010-08-30
Mängd (ton): 18,73 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: