Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAB004, 2358 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-20 Stoppdatum 2010-11-20
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1378
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: