Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAB004, 2358 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-02 Stoppdatum 1999-09-02
Mängd (ton): 1,48 Kostnad totalt: 995
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: