Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAB004, 2358 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-18 Stoppdatum 2000-09-18
Mängd (ton): 3,12 Kostnad totalt: 2908
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: