Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAB004, 2358 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-09-24 Stoppdatum 1994-09-24
Mängd (ton): 2,48 Kostnad totalt: 1428
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: