Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärven, 101207 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-31 Stoppdatum 2010-08-31
Mängd (ton): 15,14 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: