Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON037, 2375 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-27 Stoppdatum 2007-09-27
Mängd (ton): 11,76 Kostnad totalt: 14465
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: