Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON037, 2375 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-16 Stoppdatum 2001-11-16
Mängd (ton): 12,18 Kostnad totalt: 10294
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: