Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON037, 2375 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-17 Stoppdatum 2003-09-17
Mängd (ton): 12,10 Kostnad totalt: 11682
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: