Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON037, 2375 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-13 Stoppdatum 2004-11-13
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 11525
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: