Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON037, 2375 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-03 Stoppdatum 2005-10-03
Mängd (ton): 12,08 Kostnad totalt: 13420
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: