Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON037, 2375 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-25 Stoppdatum 2006-09-25
Mängd (ton): 12,13 Kostnad totalt: 14289
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: