Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON037, 2375 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-27 Stoppdatum 2009-10-27
Mängd (ton): 11,90 Kostnad totalt: 16654
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: