Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAN001, 2402 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-16 Stoppdatum 1999-08-16
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 10113
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: