Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAN001, 2402 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-22 Stoppdatum 2001-08-23
Mängd (ton): 14,60 Kostnad totalt: 10921
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: