Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAN001, 2402 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-20 Stoppdatum 2003-09-20
Mängd (ton): 14,85 Kostnad totalt: 14731
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: